لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مرا به خلسه میبرد حضور ناگهانیت


مرا به خلسه می‌برد حضور ناگهانیت

سلام و حال‌پرسی و شروع خوش‌زبانیت

 

فقط نه کوچه‌باغ ما ، فقط نه اینکه این محل

احاطه کرده شهر را شعاع مهربانیت

 

دوباره عهد می‌کنی که نشکنی دل مرا

چه وعده‌ها که می‌دهی به رغم ناتوانیت

 

جواب کن به جز مرا ، صدا بزن شبی مرا

و جای تازه باز کن میان زندگانیت

 

بیا فقط خبر بده مرا قبول کرده‌ای

سپس سر مرا ببَر به جای مژدگانیت

 

کاظم بهمنی
9 جولای 2015