لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مجنون که به دیوانه گری شهره ی شهر است


مجنون که به دیوانه‌گری شهره‌ی شهر است

در دشت جنون همسفر عاقل ما بود

 

فرخی یزدی
12 جولای 2015