لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ما که باشیم که ما را دهد آغوش تو دست


ما که باشیم که ما را دهد آغوش تو دست ؟

با خیال تو مگر دست در آغوش کنیم

 

هلالی جغتایی
22 جولای 2017