لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ما رخت خود به گوشه ی عزلت کشیده ایم


ما رخت خود به گوشه‌ی عزلت کشیده‌ایم

دست از پیاله، پای ز صحبت کشیده‌ایم

 

مشکل به تازیانه‌ی محشر روان شود

پایی که ما به دامن عزلت کشیده‌ایم

 

گردیده است سیلی صرصر به شمع ما

دامان هر که را به شفاعت کشیده‌ایم

 

صبح وطن به شیر مگر آورد برون

زهری که ما ز تلخی غربت کشیده‌ایم

 

گردیده است آب، دل ما ز تشنگی

تا قطره‌ای ز ابر مروت کشیده‌ایم

 

آسان نگشته است به آهنگ، ساز ما

یک عمر گوشمال نصیحت کشیده‌ایم

 

بوده است گوشه‌ی دل خود در جهان خاک

جایی که ما نفس به فراغت کشیده‌ایم

 

صائب چو سرو و بید ز بی حاصلی مدام

در باغ روزگار خجالت کشیده‌ایم

 

صائب تبریزی
25 نوامبر 2016
مرتبط با: ، ، ،