لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مانع ز اختلاط دو زلف تو روی توست


مانع ز اختلاط دو زلف تو روی توست

تا روز هست، شب نتواند به شب رسید

 

رفیع مشهدی
11 ژوئن 2016