لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

قاصد که تو را دید ندارد خبر از خود


قاصد که تو را دید ندارد خبر از خود

دیگر به منِ زار که آرد خبر از تو ؟

 

رشکی همدانی
24 جولای 2018