لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

قاصدک های پریشان را که با خود باد برد


قاصدک‌های پریشان را که با خود باد برد

با خودم گفت مرا هم می‌توان از یاد برد

 

فاضل نظری
23 مارس 2017