لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

فرمود کشته ات را در مسلخم ببینم


فرمود کشته‌ات را در مسلخم ببینم

نفرین حوالتم کرد اما دعا شنیدم

 

محمد سهرابی
25 مارس 2017