لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

غیرتم بین که برآرنده‌ی حاجات هنوز


غیرتم بین که برآرنده‌ی حاجات هنوز

از لبم نام تو هنگام دعا نشنیده است

 

عرفی شیرازی
17 سپتامبر 2015