لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

غم نیست گر به خنجر کین میکشد مرا


غم نیست گر به خنجر کین می‌کشد مرا

بهر رقیب می‌کشد، این می‌کشد مرا

 

شرف جهان قزوینی
8 آگوست 2018