لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

غمی کز مرگ دشمن دارم این است


غمی کز مرگ دشمن دارم این است

که ترسم در غم او مرده باشد

 

حزنی اصفهانی
28 جولای 2018