لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

غلام همت رندان و پاکبازانم


غلام همت رندان و پاکبازانم

که از محبت با دوست دشمن خویشند

 

سعدی
27 آوریل 2018