لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

عهد کردی که بسوزی ز غم خویش مرا


عهد کردی که بسوزی ز غم خویش مرا

هیچ غم نیست تو می‌سوز که من می‌سازم

 

حافظ
29 مارس 2018