لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

عشق میبازم که غیر از باختن در عشق نیست


عشق می‌بازم که غیر از باختن در عشق نیست

در نبردی این چنین هر کس به خاک افتاد برد

 

فاضل نظری
23 مارس 2017