لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

عشقی که رفته رفته جنون آورد چه سود ؟


عشقی که رفته رفته جنون آورد چه سود ؟

دیوانه گشتن از نگه اولین خوش است

 

مسیح کاشانی
12 جولای 2015