لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

صد فصل بهار آید و بیرون ننهم گام


صد فصل بهار آید و بیرون ننهم گام

ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم

 

وحشی بافقی
24 مارس 2016