لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شکر خوش است ولیکن حلاوتش تو ندانی


شکر خوش است ولیکن حلاوتش تو ندانی

من این معامله دانم که طعم صبر چشیدم

 

سعدی
۷ دی ۱۳۹۷