لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شوری لعل تو در کام دلم کرد اثر


شوری لعل تو در کام دلم کرد اثر

عجبی نیست اگر تشنه‌ی دیدار شدم

 

نظام دستغیب
27 آگوست 2015