لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش


شمعیم و خوانده‌ایم خط سرنوشت خویش

ما را برای سوز و گداز آفریده‌اند

 

زیب النساء
8 نوامبر 2015