لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

این چه حالیست که چشمم به تو تا می افتد


این چه حالی‌ست که چشمم به تو تا می‌افتد

زندگی از نفس و از تک و تا می‌افتد

 

ای بهاری‌تر از احوال خوش فروردین

شور و حال تو هم از حال و هوا می‌افتد

 

گفته باشم که در آغوش بتان تنگ مپیچ

ای مسلمان! گذرت سمت خدا می‌افتد

 

باد در موی تو می‌پیچد و زیباست اگر

برگ می‌ریزد و از شاخه جدا می‌افتد

 

مثل خورشیدی و تقصیر نداری از لطف

چشم‌های تو به هر بی سر و پا می‌افتد

 

هر کسی سهم خودش را ز خوشی‌ها برداشت

درد مانده‌ست که در دامن ما می‌افتد

 

مریم رزاقی