لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

این روزها عوض شده رنگ مزاجها


این روزها عوض شده رنگ مزاج‌ها

نفرین به گرگ‌پروری احتیاج‌ها

 

شعری نمی‌دهد دل پس‌کوچه‌های شهر

ردی نمانده از غزل «ابتهاج»ها

 

زنجیر ساز و حنجره را پاره کرده‌اند

شوری نمانده پشت صدای «سراج‌»‌ها

 

گلدسته‌ها که دست به زانو گرفته‌اند

حالا کبوتران و بلندای تاج‌ها

 

ای پیر با نماز تو باران نزد ولی

شاید که با توسل انبوه کاج‌ها

 

چندی‌ست بره‌های زمین گرگ می‌شوند

نفرین به گرگ‌پروری احتیاج‌ها

 

محمد حسین ملکیان