لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خالق مرا شاعر تو را شعر آفریده


خالق، مرا شاعر، تو را شعر آفریده

چشمت دو بیتی، لب غزل، مویت قصیده

 

دارد قشون آبی چشمت می‌آید

روسی برای پارسی لشگر کشیده

 

اول صدایت می‌کشد نازک‌دلان را

چون سوت موشک بین شهری جنگ دیده

 

کام یکی از عاشقانت را برآور

یک لب مکیده بهتر از صد لب گزیده

 

حق می‌دهد بر مکر و نیرنگ زلیخا

هر کس به عمرش قصه‌ی یوسف شنیده

 

یک روز می‌آیی تو هم مثل ثریا

در پیری یک شهریار قد خمیده

 

سید علی رکن الدین