لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شاهد مرگ غم انگیز بهارم چه کنم


شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم چه کنم ؟

ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم ؟

 

نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم

زلف افشان تو گردیده حصارم چه کنم ؟

 

از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند

سخت دلبسته‌ی این ایل و تبارم چه کنم ؟

 

من کزین فاصله غارت‌شده‌ی چشم تو‌ام

چون به دیدار تو افتد سر و کارم چه کنم ؟

 

یک به یک با مژه‌هایت دل من مشغول است

میله‌های قفسم را نشمارم چه کنم ؟

 

سید حسن حسینی