لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای بی کران سبزترین از خزان نگو


ای بی‌کران سبزترین، از خزان نگو

با من بمان و هیچ زمان از زمان نگو

 

با من بمان و گوش کن این شعر تازه را

جان من امشب از غم و سودای نان نگو

 

گفتی جدایی است سرانجام عاشقی

امروز فرق می‌کند از باستان نگو

 

با این که با صدای بنان می‌شناسمت

این جا بمان همیشه و از کاروان نگو

 

از خاطرات مشترک امشب سوال کن

در خلوت شبانه‌ام از این و آن نگو

 

گفتم که دوست دارمت ای سبز بی‌کران

گفتی خزان شده است، برو داستان نگو !

 

جویا معروفی