لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هشتاد ضربه حکم حقیری است محتسب


هشتاد ضربه حکم حقیری است محتسب

دارم بزن که مستی‌ام از حد گذشته است

 

یاسر قنبرلو