لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چون شعله خودنمایی بیجا نمیکنم


چون شعله خودنمایی بیجا نمی‌کنم

خاکستری است جامه‌ی بی‌کبر و لافی‌ام

 

نجیب کاشانیمرنج ای جان نرفتم گر به استقبال یار از خود


مرنج ای جان، نرفتم گر به استقبال یار از خود

تپیدن‌های دل پنداشتم آواز پایش را

 

نجیب کاشانیسر به سر طومار زلفت شرح احوال من است


سر به سر طومار زلفت شرح احوال من است

مو به مو فهمیده‌ام این مصرع پیچیده را

 

نجیب کاشانیعجب دارم که ابر رحمتم نومید بگذارد


عجب دارم که ابر رحمتم نومید بگذارد

که من عمری به امید کرم، تقصیرها کردم

 

نجیب کاشانیدر بند آن نیم که به دشنام یا دعاست


در بند آن نیم که به دشنام یا دعاست

یادش به خیر هر که مرا یاد می‌کند

 

نجیب کاشانیمیتوان از شش جهت تا کعبه ی مقصود رفت


می‌توان از شش جهت تا کعبه‌ی مقصود رفت

مختلف هر چند باشد راه‌ها، منزل یکی است

 

نجیب کاشانی