لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شادی طلاق‌ داده صد ساله من است


شادی طلاق‌ داده‌ی صد ساله‌ی من است

با او مرا چه نسبت و او را به من چه کار؟

 

نجدی یزدی