لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به این نسبت که هم رنگ است با خال لب جانان


به این نسبت که هم رنگ است با خال لب جانان

من برگشته طالع، اخترم را دوست می‌دارم

 

ناشناس