لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شد یقین از قصه ی یوسف که از اعجاز حسن


شد یقین از قصه‌ی یوسف که از اعجاز حسن

کف بریدن نیست مشکل، دل بریدن مشکل است

 

میرزا محمدعلی شیرازی