لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تو را با غیر میبینم صدایم در نمی آید


تو را با غیر می‌بینم، صدایم در نمی‌آید

دلم می‌سوزد و کاری ز دستم بر نمی‌آید

 

نشستم، باده خوردم، خون گرستم، کنجی افتادم

تحمل می‌رود اما شب غم سر نمی‌آید

 

توانم وصف مرگ جور و صد دشوار‌تر ز آن، لیک

چه گویم جور هجرت ؟ چون به گفتن در نمی‌آید

 

چه سود از شرح این دیوانگی‌ها، بی‌قراری‌ها ؟

تو مه بی‌مهری و حرف منت باور نمی‌آید

 

ز دست و پای دل برگیر این زنجیر جور ای زلف

که این دیوانه گر عاقل شود دیگر نمی‌آید

 

دلم در دوریت خون شد، بیا در اشک چشمم بین

خدا را از چه بر من رحمت ای کافر نمی‌آید ؟

 

مهدی اخوان ثالثمیدهم خود را نوید سال بهتر سالهاست


می‌دهم خود را نوید سال بهتر، سال‌هاست

گر چه هر سالم بتر از پار می‌آید فرود

 

مهدی اخوان ثالثممکن شمار بی ادبی از ادیب هم


ممکن شمار بی‌ادبی از ادیب هم

گاهی سکندری خورد اسب نجیب هم

 

مهدی اخوان ثالث