لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

فریب تربیت باغبان مخور ای گل


فریب تربیت باغبان مخور ای گل

که آب اگر دهد از تو گلاب می‌گیرد

 

مقیما احسان مشهدی