لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زان ساکن کربلا شدستی کامروز


زان ساکن کربلا شدستی، کامروز

در مقبره‌ی یزید حلوایی نیست

 

محوی همدانی