لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هر کس که حسن داشت شهید جمال شد


هر کس که حسن داشت شهید جمال شد

قالی به دار رفته‌ی زیبایی خود است

 

محمود حبیبی