لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست


مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست

همه با قافیه‌ی عشق مصیبت دارند

 

محمد علی جوشایی