لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مشکل شرعی ندارد بوسه از لب های تو


مشکل شرعی ندارد بوسه از لب‌های تو

میوه‌ی بیرون زده از باغ حق عابر است

 

محمد شیخی