لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یعقوب گریه کن که شفایت نمیدهد


یعقوب گریه کن که شفایت نمی‌دهد

پیراهنی که بوی زلیخا گرفته است

 

محسن عابدی