لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در پیش غیر از آن نکنم گفتگوی تو


در پیش غیر از آن نکنم گفتگوی تو

تا جای در دلش نکند آرزوی تو

 

لوایی تبریزی