لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گرم به جور و جفا میکشی نمیرنجم


گرم به جور و جفا می‌کشی نمی‌رنجم

که مست حسنی و این‌ها به اختیار تو نیست

 

لسانیبیا که گریه ی من آنقدر زمین نگذاشت


بیا که گریه‌ی من آنقدر زمین نگذاشت

که در فراق تو خاکی به سر توان کردن

 

لسانی شیرازی