لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گرفتم با دلی چون غنچه راه عشق و رسوايی


گرفتم با دلی چون غنچه، راه عشق و رسوايی

چه دانستم كه در كوی ملامت سنگ می‌بارد

 

لسانی شيرازی