لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نیست از چاه زنخدان بتان قسمت ما


نیست از چاه زنخدان بتان قسمت ما

غیر آبی که ز حسرت به دهان می‌گردد

 

قزوینی هندی