لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آن که به من از همه دشمن تر است


آن که به من از همه دشمن‌تر است

کاش ز من دوست‌تری داشتی

 

قراری گیلانیپرسید چون ز من سبب اضطراب را


پرسید چون ز من سبب اضطراب را

ذوق وصال برد ز خاطر جواب را

 

قراری گیلانی