لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ندارد روز ما در طالع خود نور خورشیدی


ندارد روز ما در طالع خود نور خورشیدی

به بخت ما غریبان روز محشر شام می‌گردد

 

فغفور لاهیجی