لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سرت گردم چرا امروز با من سرگران بودی


سرت گردم! چرا امروز با من سرگران بودی؟

گناهی داشتم یا در مقام امتحان بودی؟

 

فسونی تبریزیمردم از غم سخن از رفتن خود چند کنی


مُردم از غم، سخن از رفتن خود چند کنی؟

این نه حرفی‌ست که گویی و شکرخند کنی

 

فسونی تبریزی