لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نمی توان به هم آغوشی ات قناعت کرد


نمی‌توان به هم‌آغوشی‌ات قناعت کرد

به حیرتم که چه‌سان می‌شود قبا قانع

 

طغرا مشهدی