لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شادم که وعده داد به فردای محشرم


شادم که وعده داد به فردای محشرم

کان روز هیچ وعده به فردا نمی‌شود

 

ضمیری