لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از بس که غم به سینه ی من بسته راه را


از بس که غم به سینه‌ی من بسته راه را

دیگر مجال آمد و شد نیست آه را

 

شوریده شیرازی