لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آینه ای در قفسم نصب کن


آینه‌ای در قفسم نصب کن

تا پر و بالم دو برابر شود

 

سید حسن حسینی