لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چون ماهی فتاده به قلاب ناگهان


چون ماهی فتاده به قلاب، ناگهان

زیر سوال رفته‌ام از لب گشودنم

 

رضا شیبانی