لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به مویی بسته صبرم نغمه ی تار است پنداری


به مویی بسته صبرم، نغمه‌ی تار است پنداری

دلم از هیچ می‌رنجد، دل یار است پنداری

 

دانش مشهدی