لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یار با غیر مست میگذرد


یار با غیر مست می‌گذرد

نیک و بد هر چه هست می‌گذرد

 

خواجه‌زاده کابلیبر رخ نشسته گرد غریبی بسی مرا


بر رخ نشسته گرد غریبی بسی مرا

نبود عجب اگر نشناسد کسی مرا

 

خواجه‌زاده کابلی